Pachtovereenkomst

Met zijn sterke verankering in Neufchâteau, hartje provincie Luxemburg, stelt het notariskantoor Caroline Ruelle een specifieke begeleiding voor aan landbouwers en landeigenaren.
  • Bent u landbouwer (erfpachter), dan kan het notariskantoor u helpen bij het beschermen van uw belangen in het kader van de toepassing van de nieuwe Wet op de erfpacht.
  • Bent u eigenaar (erfverpachter), dan begeleidt het notariskantoor u bij het vinden van een ideale overeenkomst met de landbouwer, zodat ieders belangen worden behartigd, zowel die van de landbouwactiviteit voor de erfpachter, als de mogelijkheid om op een opportuun moment vrij over zijn land te beschikken voor de erfverpachter.
Création de site by Knewledge & Copywriting et Projet Web by Com Par Magie